Jesteśmy firmą świadczącą usługi doradcze w obszarze zarządzania projektami. Naszą specjalizacją są projekty technologiczne oraz projekty z technologią informacyjną powiązane. Dla naszych klientów tworzymy wartość dodaną dzięki możliwości elastycznego zarządzania zasobami projektowymi w zależności od aktualnych potrzeb biznesowych oraz zapotrzebowania na wiedzę ekspercką.

Wierzymy w indywidualne podejście do klienta, a w związku z tym poświęcamy dużo energii na zapewnienie usług w pełni spełniających konkretne oczekiwania zamawiającego. Dzięki temu korzystanie z naszego doświadczenia jest łatwe do uzasadnienia a rezultaty naszej pracy wymierne.

Zarządzanie projektami

Zarzadzanie projektami stanowi główny obszar naszej działalności. Oferujemy zarówno całościowe zarzadzanie projektami od koncepcji biznesowej do jej finalnego wdrożenia, jak również prowadzenie jednej lub kilku ich faz.

Nasi kierownicy projektów posiadają doświadczenie w dwóch dominujących w branży metodykach projektowych: PMI oraz PRINCE2 ®.

Ich zastosowanie pozwala na prowadzenie projektów w sposób ustrukturyzowany a także na wiarygodne i przejrzyste raportowanie postępów

Więcej

Zarządzanie testami

W ramach tego obszaru realizujemy usługi planowania i koordynowania testów akceptacyjnych systemów informatycznych.

Dzięki naszej pomocy tworzone lub zakupywane przez Państwa systemy zostaną przetestowane w spójny sposób zapewniając wysoką jakość wdrażanych rozwiązań i minimalizując koszty wynikające z błędów o charakterze produkcyjnym.

Cały proces odbywa się w wiarygodny i mierzalny sposób zapewniając klientowi dostęp do pełnego zestawu informacji o charakterze zarządczym

Więcej

Wsparcie biura projektowego

Jako uzupełnienie kompleksowych usług zarządzania projektami oferujemy również wdrażanie metodyk i utrzymanie struktur organizacyjnych samego biura projektowego.

Aspekt ten jest szczególnie istotny dla organizacji, w których skala działań projektowych jest na tyle duża, że wymaga wypracowania standardów zarządzania portfelem projektów.

Ujednolicone standardy pozwalają organizacji na osiągnięcie efektu synergii i podejmowanie skoordynowanych działań na szerszą skalę

Więcej